Small ALS Logo
English

+45 4925 0770
info.hmb@alsglobal.com
Small ALS Logo
English

+45 4925 0770
info.hmb@alsglobal.com

Asbestanalyse

ALS tilbyder asbestanalyse med stereomikroskopi og polariseret lys med fasekontrast (PLM) i henhold til analysemetoden NIOSH 9002. Der skelnes mellem aktinolit, amosit (brun asbest), antofyllit, chrysotil (hvid asbest), chrocidolit (bå asbest) og tremolit.

ALS Denmark er akkrediteret af DANAK og analysen udføres akkrediteret af vores europæiske centrallaboratorium. Akkrediteringen er et kvalitetsstempel for de analyser, vi leverer. 

Om asbest

Asbest er et naturligt materiale, som i stor udstrækning har været anvendt i bygningsmateriale og i f.eks. varmeisolerende materiale og bremseklodser. Asbest findes ofte i forskellige materialer i køkken og badeværelse.

Det første danske forbud mod brug af asbest kom i 1972, og siden 1980 har det været helt forbudt at bruge asbestholdige materialer. Asbest er ufarligt, når det er indkapslet i f.eks. fliseklæber, fuger eller røgisolering. Det er først, når man begynder at bearbejde materiale indeholdende asbest ved f.eks. nedrivninger eller renoveringer, at fibre kan frigøres og blive til støv, som ved indånding kommer ind i kroppens luftveje.

Materialer hvori asbest ofte forekommer:

  • Rørisolering
  • Plastmåtter
  • Sort lim
  • Klæbemiddel og fuger
  • Vindueskit
  • Facade- og loftfliser (eternit)
  • Tagpap

Tre enkle trin:

1

Vælg analyse

Vælg og bestil analyse for asbest i din prøve.

2

Pak og returner prøven til laboratoriet

Læg prøven i den fremsendte pose og returner prøven i den frankerede svarkuvert.

3

Vi analyserer og rapporterer

ALS analyserer prøven og sender dig en akkrediteret analyserapport på mail.